Terapia widzenia

Diagnoza i leczenie wzroku

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń koordynacji widzenia oraz jego leczeniem za pomocą metod niefarmakologicznych i nieoperacyjnych, poprzez zastosowanie specjalnych soczewek, pryzmatów, a także indywidualnych ćwiczeń wzrokowych. Celem ortoptysty jest poprawa sprawności widzenia obuocznego (głównie) u dzieci.

 

Koszt:

 

Pierwsze badanie – 100 zł / 30 min

 

Kolejne wizyty – 50 zł / 30 min (obowiązują godziny poranne)