Izabela

Izabela

OPTOMETRYSTA

Nazywam się Izabela Głąb. Jestem magistrem optometrii i dyplomowaną ortoptystką.

W branży optycznej pracuję od 2005 roku. Zaczynałam jako doradca klienta w największej sieci optycznej w kraju. Kolejne lata pracy pozwoliły mi zdobywać większe doświadczenie i awansować, ale zawsze marzyłam o tym, żeby otworzyć salon optyczny moich marzeń. Tak powstały Różowe Okulary.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego – ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych i uzyskałam tytuł magistra politologii.
W 2017 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Częstochowskiej i uzyskałam tytuł magistra fizyki technicznej spec.optometria.

W 2019 roku ukończyłam Policealne Studium Ortoptyczne w Chorzowie i otrzymałam kwalifikację świadczenia usług medycznych z zakresu ortoptyki. Zawodowy Egzamin Państwowy zdałam jako jedna z najlepszych w Polsce. Praktykę ortoptyczną zdobywałam w Śląskim Ośrodku Leczenia Chorób Oczu w Żorach- miałam niebywałe szczęście uczyć się od najlepszych.

Od 2016 roku aktywnie pracuję w gabinecie jako optometrysta i ortoptystka. Zajmuję się doborem korekcji okularowej- sferycznej, sfero-cylindrycznej, pryzmatycznej i wieloogniskowej, pomocy optycznych i filtrów medycznych. Dobieram soczewki kontaktowe miękkie sferyczne, toryczne, multifokalne i protetyczne. Prowadzę terapię i rehabilitację widzenia u dorosłych i dzieci-niedowidzenia, zeza, zaburzeń akomodacji i konwergencji, zaburzeń zdolności fuzyjnych i widzenia przestrzennego.

Od marca 2022 planuję podjąć studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku Rehabilitacja Widzenia-jestem zdania, że ciągłe poszerzanie i aktualizowanie wiedzy jest podstawowym warunkiem pracy w moim zawodzie.

Nasz zespół